Fastställande höga utsläpp från bilar

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
För att ta reda på mängden föroreningar som produceras av din bil måste du åka till ett officiellt testcenter för ett utsläpp test. Sedan, enligt de resultat du kan åtgärda problemet.

Vägbeskrivning

  • Det finns 3 viktiga föroreningar: kolmonoxid, kväveoxid och kolväten.
     Testa din bil och se om utsläppen är olagliga. Använd internet för att hitta ett officiellt godkänt centrum.
  • Försök att hitta källan till utsläppen. Vanligtvis, om motorn inte bränner bränsle orsakar väl mer kolmonoxid. Om du har en alltför lustgas nivåer, bör du kontrollera att systemet bränsletillförsel, kontrollera om det finns några vakuum läckor. Att ha en dåligt fungerande tändsystem kan leda till överdriven kolväten nivåer.
  • För att ta bort utsläppen frågan, bör du ändra tändstift, rotorn, luftfiltret och fördelarlocket.
  • Om efter föregående steg inte löser ditt problem, då det betyder att du har en annan fråga. Du bör kontrollera förbränningskammaren av eventuella läckor och tätningar ventilen. Utsläpp kan också uppstå om det finns ett oljeläckage i motorblocket.
Bilavgaser, Fastställande Av Bilen, Föroreningar, Kolmonoxid, Kolväten, Lustgas, Officiellt Godkända Car Center, Olagliga Utsläpp Från Bilar