Reparera en säkerhetsbrytare

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
En neutral säkerhetsbrytare förhindrar bilen från att starta samtidigt som fortfarande är i växel. Det är oftast placeras under kopplingen.

Vad att använda: avbitare / kabelskarvar, med obestämd låda fast nyckel, platt-tip förare skruv, Phillips-skruv förare, testa ljus, kontakter tråd (22 gauge), blixtljus, säkring, skyddsglasögon.

  • Dra åt parkeringsbromsen och kontrollera om bilen är ur funktion. Skjut ryggstödet för att du har tillräckligt med utrymme att arbeta.
  • Kontrollera att säkringen säkerhetsbrytare. Om det inte fungerar ersätta den. Om det är OK, måste du hitta bytet under kopplingen. I de fall säkerhetsbrytare skruvar är lösa, dra åt dem och sedan se om problemet är löst.
  • Använd en digital volt / ohm läsaren och testa en kontinuitet i de kablar anslutna till säkerhetsbrytare. Om du hittar en tråd som har oändligt ohm, byt ut den. Båda ledningarna ska ha låg ohm under 12 volt medan knappen på.
  • Justera avståndet mellan kopplingspedal och sensorn enligt servicemanualen.
Anslutningar, Avbitare, Fordon, Koppling, Kopplingspedal, Parkeringsbroms, Säkerhetsbrytare, Säkerhetsbrytare Säkring, Servicehandbok, Skruvmejslar, Växel