Bilstereo elektroniska komponenter

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.
Om du vill ändra din bil, du måste förstå elektroniska komponenter i ett fordon ljud. Att veta hur komponenterna fungerar, kommer du att kunna installera vad du vill, utan att orsaka problem till den totala utrustningen. Hitta nedan de grundläggande elektroniska komponenterna i en bilstereo.

Om motstånd
Ett motstånd fungerar som ett skydd från faror berodde på kraftflöde. Det motstår flödet av el.

Om relä
Reläet är en brytare som skyddar enheten från skador som utfärdas av kretsen. Dessa komponenter är nödvändiga för kontroll.

Om säkringen
Säkringen används för skydd, mellan de främsta kraften i bilen och förstärkare. Det finns olika områden och nivåer av säkringar, alltså, när man måste byta säkringen, se till att du får rätt typ för att undvika problem. Om en säkring går, då måste man kolla bilens elektroniska komponenter.

Om kondensatorer
Kondensatorer lagra en elektrisk laddning inne i kroppen. Det finns 2 typer av kondensatorer: icke polära och polära. Bilstereo behöver vanligtvis icke polära kondensatorer.

Om diod
Dioder separata strömmen från varandra, är det i stort sett passage för den ström som går mot den riktningen.

De ovan nämnda komponenterna är de oftast sett. Varje förare bör känna till dessa komponenter eftersom de är kopplade till säkerheten när du använder bilen.

 

Återbetalning, Bil DVD-Spelare, Bilstereo Elektroniska Komponenter, Diod, DVD-Film, DVD-Skärm, DVD-Spelare, Får Det Bästa Priset, Förare, Garanti, Jämför Produkter, Kondensatorer, Köpa En DVD-Spelare, Motstånd, Online-Erbjudanden, Online-Kunder Recensioner, Relä, Säkring, TV