Lär dig att återställa oljeservice för en 320D BMW

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

När bilen behöver regelbunden service och underhåll av BMW 320D har en del tracking system som visar påminnelse lampor på kontrollpanelen. Därför är ett oljebyte påminns med indikatorn oljeservice. Men systemet måste återställas när oljebyte har utförts för att börja om övervakningen av olja.

 Det är ett jobb du kan göra själv om mekanikern inte gör det.

Gör så här:

  1. Ställ tändningen på “Av”.
  2. På instrumentpanelen tryck och håll nere trippmätare återställningsknappen.
  3. Ställ in tändningen till första läget.
  4. När “Oil serviceåterställning” visas på panelen släpp knappen.
  5. Återigen Tryck och håll in knappen trippmätare så länge som “reset” blinkar på och av.
  6. För sista gången trycker på knappen och släpp den trippmätare. Återställningen bekräftas av “End Sia” visas på panelen.
Återställning OIL Service, BMW 320D, Hur Man Återställer Indikatorn Oljeservice På En 320D BMW, Oljeservice Indikator, Trippmätare Knappen